Tel : 0 535 552 4557

psikolog21@gmail.com

Çalışma Saatleri : 09:00-18:00

Makaleler

21.09.2018

Ekleyen :Sadık SUN

 
Varoluşçu Terapi Nedir?

Varoluşçu Psikoterapi

Bireyin günlük yaşamını idame ederken yaşayışlarından kaynaklı birçok duyguyu hissetmektedir. Varoluşçuluğa göre; bu hisler arasından özellikle sıkıntı ve müdavimleri içerisinde bulunan hisler, bireyin hayatın anlamını aslında yeterince keşfedememiş ve mevcut potansiyelini yeterince gün yüzüne çıkaramamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bireyin bu hislere sahip olması temel de; davranışlarının bedelini tahmin edebilen, kendi kendisinin farkında olan, karar verme ve sorumluluk alma yeteneğine sahip, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen evrendeki tek canlı olması en büyük faktörlerdir.  Bu sebeplerle insanlar içinde bulunduğu koşulları değiştirme kudretine sahiptirler. Koşullar karşısında eli kolu bağlı,  pasif bir canlı değildirler. Bu da bireyin içinde bulunduğu koşulların en büyük sebebinin yine o bireyin kendisinin olduğunu, alacağı karar ve sorumluluklar ile içinde bulunduğu koşulları değiştirme gücünün olduğunu ve bu konuda harekete geçtikçe özgür bir birey olabileceğini varoluşçu akım ifade etmektedir. Yani içinde bulunduğu şartların sorumlusu olarak birilerini, ya da bir şeyleri suçlamanın doğru olmadığını, kişinin dönüp kendi yapıp ettiklerinden sebepleri bulması gerektiğini bu akım söyler.  Var oluşçu akımın üzerinde durduğu diğer bir önemli nokta, insan davranışlarında sebep sonuç şeklinde mekanik düşünce ve görüşlerin olamayacağını, her insanın biricik ve tek olduğunu. Bireyi anlamanın yolunun insanlarla ilgili kalıp yargı ya da önyargıları bir kenara bırakarak fenomenolojik görüşü baz alarak, safiyane, meraklı ve herhangi bir yaklaşım ile ilgili hiçbir fikri olmayan biri gibi o kişiye yaklaşım göstererek o insanı anlamaya çalışmaktan geçtiğidir. Çünkü her insanın olaylara bakış açılarının çok farklı olduğunu, olayları nasıl algıladıklarının, nasıl gördüklerinin o insanı anlamak açısından önem arz ettiği bu yaklaşımın en önemli kıstaslarından biridir.

Varoluşçu Psikoterapi Çalışma Konularından başlıcaları:

  • Özgürlük
  • Anlamsızlık
  • Ölüm
  • Yalnızlık/yalıtılmışlık