05355524557

psikolog21@gmail.com

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergenlerin zaman zaman yaşadıklarından kaynaklı duygu ve düşüncelerini tam olarak ifade edememeleri yada anlaşılmadıklarını düşünmeleri, yaşları itibariyle o yaşın getirdiği sorunlarla başa çıkmakta zorlanmaları ve yaşına uygun olmayan davranışlar sergilemeleri gibi nedenlerle çocuk ve ergenin yaşadığı sorunlar ayrıca aileyi de tedirgin ve huzursuz edebilmektedir.  Bu gibi durumlarda çocukların hal ve hareketleri ile aslında ne anlatmaya çalıştıkları, kendilerinin duygu ve düşünce dünyasında nelerin var olduğu, davranışlarının normal yada anormal olduğunu saptama, aile- çocuk/ergen çatısında birbirlerine daha duyarlı ve farkındalıklı bir ilişkinin mevcudiyetini sağlamak için gerekli zemini çocuk ve ergen terapisi gerçekleştirmektedir.

Çocuk ve Ergen Terapisi Çalışma Konuları:

  • Sınav Kaygısı
  • Öfke Kontrolü
  • Kardeş Kıskançlığı
  • Tuvalet Eğitimi
  • Tırnak Yeme Davranışı
  • Alt Islatma (Enüzeris/Enkorezis)