05355524557

psikolog21@gmail.com

Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi

Bireyin fiziksel sağlığının yerinde olması kadar ruhsal olarak da iyi durumda olması çok önemlidir. Bireyin bazen kendisinin bile inanmakta zorlanabildiği, anlamlandıramadığı, daha önceki çözüm yöntemlerinin başarısız olduğu durumlar yaşayabilmesi insani olarak olasıdır.  Bu gibi sorunlar kişinin kendisine, geleceğe ve şimdiye olan bakış açısını kısıtladığından kişi bu karanlık tünelden çıkmanın mümkün olmayacağını yada buna gücünün yetmeyebileceğini düşünebilmektedir. Tam da bu noktada yetişkin terapisi bireyin çevreyi ve kendisini daha geniş bir perspektiften görebilmesini sağlayarak yaşadıklarının geçici ve başa çıkılabilir olabileceğini ve kişinin bunu gerçekleştirebilecek kapasitesinin var olduğunu göstererek kişinin hem kendisini hem de hayatını daha net ve neyi niçin yaptığını daha farkındalıkla gerçekleştirebileceği bir yolculuktur.

Yetişkin Terapisi Çalışma Konuları:

 • Kaygı Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)/ Takıntı İle İlgili Problemler
 • Kişinin Yaşamış Olduğu Travma ile ilgili Zorluklar
 • Stres Yönetimi
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Panik Atağı
 • Karar Vermeye Bağlı Olarak Yaşanılan Güçlükler
 • Kayba Bağlı Olarak Yaşanılan Yas Süreci
 • Öfke Kontrolsüzlüğü ile ilgili problemler
 • Bağımlılık Yapıcı Madde ile İlgili Problemler
 • Kişilik Yapısı İle İlgili Problemler