05355524557

psikolog21@gmail.com

Varoluşçu Psikoterapi

Varoluşçu Psikoterapi

Bireyin günlük yaşamını idame ederken yaşayışlarından kaynaklı birçok duyguyu hissetmektedir. Bu hisler arasından özellikle sıkıntı ve müdavimleri içerisinde bulunan hisler, bireyin hayatın anlamını aslında yeterince keşfedememiş ve mevcut potansiyelini yeterince gün yüzüne çıkaramamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bireyin bu hislere sahip olması; davranışlarının bedelini tahmin edebilen, kendisinin farkında olan, karar verme ve sorumluluk alma yeteneğine sahip, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen evrendeki tek canlı olması en büyük etken olmaktadır.  Bu sebeple insan içinde bulunduğu koşulları değiştirme kudretine sahiptir. Koşullar karşısında eli kolu bağlı,  pasif bir canlı değildir. Bu da bireyin içinde bulunduğu koşulların en büyük sebebinin yine o bireyin kendisinin olduğunu, alacağı karar ve sorumluluklar ile içinde bulunduğu koşulları değiştirme gücünün olduğunu ve bu konuda harekete geçtikçe özgür bir birey olabileceğini varoluşçu akım ifade etmektedir. Var oluşçu akımın üzerinde durduğu diğer bir önemli nokta, insan davranışlarında sebep sonuç şeklinde mekanik düşünce ve görüşlerin olamayacağını, her insanın biricik ve tek olduğunu. Bireyi anlamanın yolunun insanlarla ilgili kalıp yargı ya da önyargıları  bir kenara bırakarak fenomenolojik görüşü baz alarak, safiyane, meraklı ve herhangi bir yaklaşım ile ilgili hiçbir fikri olmayan biri gibi yaklaşarak o insanı anlamaya çalışmaktan geçtiğidir. Çünkü her insanın olaylara bakış açılarının çok farklı olduğunu, olayları nasıl algıladıklarının, nasıl gördüklerinin o insanı anlamak açısından önem arz etmektedir.

Varoluşçu Psikoterapi Çalışma Konuları:

  • Özgürlük
  • Anlamsızlık
  • Ölüm
  • Yalnızlık/yalıtılmışlık