05355524557

psikolog21@gmail.com

Online Terapi

Online Terapi

Online Terapi

Psikoterapi günümüzün neredeyse en sık faydalanılan hizmetleri arasında yerini almaya başlamıştır, ancak mekan, zaman ve uzman kısıtlılığı ya da bu sebeplerin haricinde oluşan nedenler bireyin psikoterapi hizmeti almasını zorlaştırabilmektedir. Online Terapi; tam da bu noktada gelişen teknoloji sayesinde bilgisayar, telefon, tablet, vb. araçlarla bu tür dezavantajlı bireylere terapi hizmetini ulaşılabilir hale getirmektedir.  Bireyler böylelikle yaşanılan sancılı süreci bir ruh sağlığı uzmanından destek alarak yenebilmektedirler. Ama bireylerin online terapiden ziyade yüz yüze destek alabilecekleri bir merkez ya da kurum bulundukları yerde mevcutsa öncelikle bu tür yerlere müracaat ederek psikolojik destek almaları tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra çift terapisi amaçlı, kendisine ya da başkasına zarar verici davranışları bulunan ya da risk altındaki kişiler, bağımlılık yapıcı bir madde kullanan, sanrı ya da halüsinasyon barındıracak şekilde rahatsızlığı bulunanlar, cinsel fonksiyon bozuklukları, kriz okb ve 18 yaşından küçük bireyler online terapiden faydalanamamakla beraber, bu gruptaki kişilerin online terapiden ziyade yüz yüze terapi almalarının daha sağlıklı ve doğru olacağı tespit edilmiştir. Online Terapi İçin; İyi hızda görüntü ve seste kesilmeye yol açmayacak bir internet bağlantısı, mikrofon özellikli kulaklık, pc ya da tablet de  SKYPE  ya da Hangout programının bulunması, sessiz sakin bir ortam ve randevu saatinde tablet ya da pc’nin başında bulunabilmek online terapi için gereklidir.