05355524557

psikolog21@gmail.com

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT/CBT)

Bilişsel Davranışçı Terapi

Gündelik yaşam içerisinde birçok olay ya da durum ile karşı karşıya gelmekteyiz. Bu olaylar karşısında insani olarak hayliyle şaşırırız, üzülürüz, seviniriz, hayret ederiz şeklinde birçok duygu tepkisi göstermekteyiz. Buraya kadar her şey gayet normalken, asıl merak edilen herkesin aynı durum karşısında aynı tepkiyi neden göstermediğidir. Asansörde kalmış iki kişiden biri ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi asansöre binmeye devam ederken, diğeri yaşanılan bu durum karşısında artık asansöre binmekten kaçınmaya başlamıştır. Araba kazası geçiren iki kişiden biri aynı gün içerisinde araç tekrardan kullanmaya devam edebiliyorken, diğeri aracın yanına dahi yaklaşmayabilmektedir. Bu hayret verici türden durumları en sık lunapark ortamlarında gözlemleyebilmekteyiz. Aynı eğlence aracına binmiş iki kişiden biri sevinç içerisindeyken diğeri, korku ve acı ile haykırabilmektedir. İşte tam da bu noktada bu zihnimizde uçuşan sorulara Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü yanıt vermektedir. Bilişsel Davranışçı Terapiye göre; bireylerin olaylar ya da durumlar karşısında gösterdikleri tepkileri belirleyen asıl sebep çoğunlukla düşünceleridir, başka bir deyişle bireylerin olayları nasıl algıladıkları, bireylerin olaylara kendilerince yükledikleri anlamlar davranışları ve hisleri üzerinde etkili olmaktadır.  Bilişsel Davranışçı Terapi bireylerin yaşamları üzerinde etkili olan ama fark edemedikleri ya da fark etmelerine rağmen değiştiremedikleri olumsuz otomatik düşüncelerini bireylere fark ettirerek hayatı daha olumlu ve sağlıklı bir bakış açısıyla görmelerini sağlayarak, bireylere kaliteli bir yaşam sunabilmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapinin diğer terapi yöntemlerinden en büyük farkı bireyin terapide öğrendiklerini terapi bittikten sonra da kendi kendisine uygulayabilme becerisini göstererek bir nevi kendi kendisinin terapisti olabilmesini de sağlayabilmesi açısından avantajlıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Çalışma Konuları

 • Kaygı Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)/ Takıntı İle İlgili Problemler
 • Kişinin Yaşamış Olduğu Travma ile ilgili Zorluklar
 • Stres Yönetimi
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Panik Atağı
 • Karar Vermeye Bağlı Olarak Yaşanılan Güçlükler
 • Kayba Bağlı Olarak Yaşanılan Yas Süreci
 • Öfke Kontrolsüzlüğü ile ilgili problemler
 • Bağımlılık Yapıcı Madde ile İlgili Problemler
 • Kişilik Yapısı İle İlgili Problemler
 • Özgüvene dayalı Problemler
 • Performans Anksiyetesi