psikolog21@gmail.com

Aile Terapisi

Aile Terapisi

Aile Terapisi

Ailenin başa çıkmakta zorlandığı yada başa çıkılamaz olarak gördüğü problem durumlarında, ailenin bu problemlerle başa çıkabilmesi adına ailedeki bireylerin birbirlerine ve olaylara olan bakış açılarını yeniden çerçeveleyip, olaylara farklı bir pencereden bakabilmelerini sağlamak ve yaşanılan sorunlar karşısında sağlıklı bir şekilde problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak ailedeki bireylerin birbirleri ile olan bağlarını daha sıkı bir şekilde geliştirmelerinin önünü açabilen terapi yöntemidir aile terapisi. Çift terapisinden ayrılan yönlerinden en önemlisi, ebeveynler dışında aile ile temasta bulunan ve ailenin işleyişi üzerinde etkisi bulunan çocuklar, büyükanne…vb. gibi ailenin diğer üyelerinin de katılımı ile gerçekleşmektedir.

Aile Terapisi Çalışma Konuları:

  • Ebeveyn Çocuk ilişkilerinin Sağlıksız Olması
  • Uyum Problemleri
  • Ailenin yaşadığı gerginlikler ve Huzursuzluklar
  • Aile de Şiddetin Var Olması
  • Ekonomik Problemler
  • Aile İçi Sağlık Problemleri
  • Ayrılma, Yas ve Boşanma Konuları
  • Alkol Madde Kullanımı
  • Aile deki Çocuk Yâda Ergenler İle İlgili Yaşanan Problemler